เคาะราคาเก็บภาษีบ้านรอบใหม่ ไม่เกิน 2 ล้าน เสียล้านละ 250 บาท