ครม. เตรียมดัน “ปราสาทพนมรุ้ง–ปราสาทเมืองต่ำ” ขึ้นบัญชีเบื้องต้นมรดกโลกยูเนสโก


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กระทรวงวัฒนธรรม เผยที่ประชุม ครม. สัญจร พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เตรียมพัฒนาศักยภาพอุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และเตรียมผลัดดัน “ปราสาทพนมรุ้ง–ปราสาทเมืองต่ำ” เข้าสู่บัญชีเบื้องต้นมรดกโลก พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์

วันนี้ ( 8 พ.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)  เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติรับทราบแนวทางการพัฒนาศักยภาพอุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และเตรียมการเสนอชื่ออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ ขึ้นบัญชีเบื้องต้นมรดกโลกต่อยูเนสโก และติดตามโบราณวัตถุคืนสู่ประเทศไทย ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ของรัฐบาลในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม การพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 4 จังหวัดคือ  นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์

ขณะที่ ที่ประชุม ครม. มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยให้ กรมศิลปากร  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการ ให้กรมศิลปากร  เร่งรัดจัดทำแผนการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ อุทยานประวัติศาสตร์พิมายและโบราณสถานที่สำคัญอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งเร่งจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการเสนอชื่ออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก (Tentative List) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งให้กรมศิลปากร ทำความเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย

นอกจากนี้ยังให้ กรมศิลปากร เร่งรัดขึ้นทะเบียนโบราณสถานในพื้นที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจข้อมูลการบุกรุกโบราณสถานในพื้นที่ รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดทำรูปแบบรายการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่างๆ ให้มีความพร้อมในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาให้ทันท่วงที และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงเส้นทางอารยธรรมขอมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มีการแนะนำให้หน่วยงานในสังกัดโดยเสนอให้มีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ร่วมเป็นมัคคุเทศก์อาสาสมัครนำชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยมีมาตรการจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ  และจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานแต่ละแห่ง และเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ