นายกฯ แจง พิจารณางบลงบุรีรัมย์ตามความพร้อม และตรงกับแผนของรัฐบาล