"พล.อ.ประยุทธ์" ยืนยัน ยุติใช้สิ่งปลูกสร้างดอยสุเทพ หาที่อยู่ใหม่ให้ข้าราชการตุลาการ