กลาโหมวอนประชาชนอย่าตื่นตระหนก ข่าวก่อความรุนแรงทั่วกรุงวันนี้