ประชาชนร่วมชมปรากฏการณ์ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี