อย.สั่งพักใบอนุญาตผลิต-ยกเลิกเลขสารบบอาหาร “ผลิตภัณฑ์ลีน”


โดย PPTV Online

เผยแพร่
หลังจากคณะกรรมการอาหารและยา ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ลีนไปตรวจสอบ ล่าสุดผลวิเคราะห์ชี้ชัดมีส่วนผสมของยาแผนปัจจุบัน จึงสั่งยกเลิกเลขอนุญาตผลิตภัณฑ์และพักใช้ใบอนุญาตผลิตอาหาร

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน