โสมแดงเผยแผนรื้อทำลายฐานทดสอบนิวเคลียร์ปลายเดือนนี้