พระโคเสี่ยงทายปี 2561 “กินน้ำ-หญ้า-เหล้า” น้ำท่าบริบูรณ์-การคมนาคมสะดวก