เตือนตู้น้ำหยอดเหรียญไม่ได้คุณภาพ เสี่ยงเกิดโรคอันตราย!