ผอ.หอศิลป์ฯ โต้ บริหารไม่ขาดทุน เชื่อไม่เกี่ยวปมเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวการเมือง