พ่อของ “เมแกน มาร์เคิล” อาจไม่ร่วมพิธีเสกสมรส ชี้เพื่อความเหมาะสม