ขอนแก่น เร่งป้องกันเชื้อพิษสุนัขบ้า หลังวัว-ควายตาย 3 ตัว ในสัปดาห์เดียว