“พ่อค้า-แม่ค้า”ลพบุรี เห็นด้วยย้ายลิงออกนอกพื้นที่