ครม.ไฟเขียว ตั้งบริษัทร่วมทุนสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล พื้นที่ 3 ชายแดนจังหวัดใต้