เผยภาพถ่ายดาวเทียม เกาหลีเหนือเริ่มรื้อฐานทดสอบนิวเคลียร์