อุตุฯ เตือน ไทยมีฝนตกเกือบทั่วทุกภาค กทม.มีฝนร้อยละ 40