17 พ.ค.วันแรกเดือนรอมฎอนปี 61 ฝ่ายความมั่นคงสั่งเข้มความปลอดภัยครู-พื้นที่เศรษฐกิจใต้