9 มิ.ย.นี้! เปิดประมูลข้าวรัฐบาลล็อตสุดท้ายกว่า 2 ล้านตัน