ฝ่ายความมั่นคง เผย สำรวจข้อมูลชาวต่างชาติในไทย สกัดอาชญากรรมก่อการร้าย