กต.แจงไทยไม่ได้ร่วมพิธีเปิด “สถานทูตสหรัฐฯ”ในนครเยรูซาเล็ม