“ครอบครัวหัวร้อน” สำนึกผิด ขอโทษตร. เตรียมให้ลูกบวชศึกษาธรรมะ