เปิดงบโรงขยะเชียงคาน เปิดใช้ 3 ปี ขยะตกค้างนับหมื่นตัน