26ปี “สุจินดา” ถึง “ประยุทธ์” ความเหมือนที่แตกต่าง