“วิน” ตัดพ้อชาวเน็ตมองแค่ทหารขอโทษ แต่ลืมว่าเขาทำผิดกฎจราจร