คุณแม่ของ “เมแกน” เตรียมเข้าเฝ้าพระราชินีอลิซาเบธที่สอง