เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ รับหน้าที่ส่งตัว “มาร์เคิล” แทนคุณพ่อ