สัตวแพทย์ชี้ “ฉลามวาฬ”ที่ถูกเรืออวนลากจับ มีโอกาสรอดน้อย