ฝนตกลมแรง! เสาไฟฟ้าล้ม 15 ต้น ขวางถนนหน้ากระทรวงพาณิชย์