ไม่รู้เป็นหรือตาย “ฉลามวาฬ” ติดอวน ทช.เผยอันดามันมีไม่ถึง 1ตัว