บช.น. ตั้งศูนย์ประชุมรับมือมวลชน "กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง"