ชาวอ่าวกุ้งจี้ทบทวนก่อสร้างท่าเทียบเรือหวั่นกระทบแนวปะการัง