ยุโรปประชุมเครียด ถกปัญหาประชากรโลกเป็น "โรคอ้วน" เพิ่มขึ้น