กบง.ไฟเขียวตรึง LPG 363 บาทต่อถัง พร้อมตรึงดีเซลไม่เกินลิตรละ 30 บาท