นายกฯ ปฏิเสธเข้าข้าง “อดีตพระพุทธะอิสระ” หลังออกมาขอโทษแทน ตร.ชุดจับกุม