ชาวยโสธรสุดผวา! ร้อยเอ็ดยิงบั้งไฟนับร้อย ตกใส่หลังคาบ้านเสียหาย