ไฟไหม้โรงงานผลิตหมวกกันน็อกย่านท่าข้าม จนท.ถอนกำลังออกจากอาคาร หลังเริ่มยุบตัว!