เจ้าชายเฮร์รี่-เมแกน มาร์เคิล ทรงเช่าคฤหาสน์ในย่านชนบท