เสี่ยงถล่ม! ห้ามเข้า 45 วัน อาคารโรงงานหมวกกันน็อกย่านท่าข้าม