“กากของเสียอันตราย” ไปไม่ถึงโรงงานรับกำจัด สวนทางจำนวนโรงงานรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้น

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


จากข้อมูลพบว่า ‘กากของเสียอันตราย’ ถูกส่งมากำจัดอย่างถูกวิธี ในโรงงานประเภท 101 น้อยมาก และมีของเสียอันตรายหาไปจากระบบเมื่อปีที่แล้วถึง 2.7ล้านตัน ผู้สื่อทีมข่าวพีพีทีวี ไปดูกระบวนการกำจัดของเสียอันตรายอย่างถูกวิธี ที่ โรงงาน เบตเตอร์เวิลด์ กรีน 1 ใน 3 โรงงาน ประเภท 101 ที่มีในประเทศไทย และพบว่าของเสียอันตรายถูกส่งมากำจัดอย่างถูกวิธีมีเพียงจำนวนน้อย เพราะค่ากำจัดมีราคาสูง สวนทางกับการเพิ่มขึ้นอย่างมากของใบอนุญาตตั้งโรงงานรีไซเคิลในประเทศไทย

TOP ประเด็นร้อน