สถานการณ์"ภูเขาไฟคิลาเว" ปะทุเริ่มสงบแต่ยังต้องเฝ้าระวัง