ก่อตั้ง “Bio Bank” ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งแรกของไทย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งประเทศที่มีความได้เปรียบด้านวัตถุดิบทางธรรมชาติ หรือที่เรียกว่า ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยตัวเอง แต่ที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้ถูกนำไปใช้มากนัก นั้นเป็นเพราะการขาดคลังข้อมูล ทำให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมจัดทำธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน