ตร.พบสัญญาณมือถือสามีหญิงถูกเผานั่งยาง เคลื่อนไหวที่ จ.ตรัง