ประมูลกินมื้อเที่ยงกับ "วอร์เรน บัฟเฟตต์" 100 ล้านบาท