เปิดเทคนิคครู ป.4 สอนภาษาอังกฤษให้สนุก


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ภาษาอังกฤษ เป็นหนึ่งในวิชาการเรียนการสอนที่เด็กไทยขนานนามว่าเป็นวิชาน่าเรียนน้อยที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนของไทยได้มีการจัดสรรวิชาภาษาอังกฤษให้มีการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะในเด็กประถมที่เป็นวัยแห่งการเรียนรู้และเป็นวัยที่หากทำให้เขาสนใจในวิชาต่าง ๆ ได้มากเท่าใดก็จะทำให้เขาเรียนอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพได้มากเท่านั้น

ภาษาอังกฤษ เป็นหนึ่งในวิชาการเรียนการสอนที่เด็กไทยขนานนามว่าเป็นวิชาน่าเรียนน้อยที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนของไทยได้มีการจัดสรรวิชาภาษาอังกฤษให้มีการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะในเด็กประถมที่เป็นวัยแห่งการเรียนรู้และเป็นวัยที่หากทำให้เขาสนใจในวิชาต่าง ๆ ได้มากเท่าใดก็จะทำให้เขาเรียนอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพได้มากเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ผลสะท้อนผ่านคะแนนการสอบ O-net ของเด็ก ป.6 เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษของเด็กประถมทั้งประเทศอยู่ที่ 36.34 คะแนนเท่านั้น

ผลจากความล้มเหลวทางการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษนี้ทำให้หลายภาคส่วนออกวิธีการที่หลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษในเด็กประถมให้ดียิ่งขึ้น เช่น กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอการเพิ่มเวลาเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้มากขึ้น ในเด็กชั้นประถมศึกษามีแผนงานจะเพิ่มชั่วโมงการเรียนอีก 5 เท่า คือจาก 40 ชั่วโมงต่อปี (ตกสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง) เป็น 200 ชั่วโมงต่อปี (สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง) นักวิจัยบางท่านก็ว่าเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งครูน้อยเกินไป เด็กมีความกระตือรือร้นน้อยเกินไป ซึ่งต้องแก้ไขโดยพยายามสร้างความเท่าเทียมให้เกิดในทุกโรงเรียนให้มีมาตรฐานเท่ากัน เป็นต้น

ขณะที่รายงานบางส่วนนำเสนอว่าลักษณะการสอนที่เน้นให้เด็ก “พูด” ควรยกเลิกไปก่อน แล้วหันไปเน้นด้านการอ่านการแปลแทน เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐาน เมื่ออ่านออก อ่านเข้าใจ จึงค่อยต่อยอดไปยังการเขียนการพูดต่อไป

แม้จะมีแนวคิดดังกล่าวออกมา แต่มีคุณครูท่านหนึ่งจัดการเรียนการสอนลักษณะตรงข้ามกับแนวทางข้างต้นโดยสิ้นเชิง นางสาวนิอามีนา กอเสง หรือครูมีมี่ ครูจ้างพิเศษของโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส บอกนิวมีเดียพีพีทีวีว่า การสอนของเธอจะเน้นให้เด็กฟังและพูดก่อน เนื่องจากการสอนภาษาอังกฤษบางโรงเรียนจะเริ่มจากการเขียนก่อน เด็กจะไม่ได้พูดเลย ทำให้ภาษาอังกฤษน่าเบื่อ เด็กจะมัวกังวลเรื่องไวยากรณ์จนเรียนอย่างไม่มีความสุข

จากผลการสอนมากว่า 4 ปี ผลที่ได้ คือ เด็กนักเรียนที่เธอสอนมีความมั่นใจมากขึ้น กล้าพูด กล้าตอบคำถาม และไม่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยากและน่ากลัวอีกต่อไป ผลลัพธ์ที่เห็นชัดที่สุดคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กนักเรียนที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เธอสอน

การสอนของนางสาวนิอามีนาเป็นการสอนร่วมกับโครงการ Braincloud ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และบริษัท เบรนคลาวด์ (ประเทศไทย) คือจะเป็นการเรียนกับคุณครูเจ้าของภาษาผ่านหน้าจอโทรทัศน์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และมีการเล่นเกมผ่านแท็บเล็ต ทำให้เรียนครบทั้งกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน กับชาวต่างชาติเจ้าของภาษา โดยครูคนไทยจะทำหน้าที่ฟังเนื้อหาไปกับนักเรียนเพื่อนำมาสอนต่อในเวลาที่ครูชาวต่างชาติไม่ได้สอน

โครงการ Braincloud เป็นโครงการที่มุ่งนำเสนอการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อไม่ให้เด็กต่างจังหวัดห่างไกลจากการศึกษา ซึ่งโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรเป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องที่ได้รับโอกาสให้ใช้ระบบดังกล่าวในการเรียนการสอน แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงและงบประมาณที่ไม่เพียงพอทำให้ปัจจุบัน โครงการ Braincloud ในโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรได้ยุติลงไปแล้ว โดยคุณครูระบุว่าหากมีงบประมาณก็อยากให้ทำต่อ เพราะเป็นประโยชน์แก่ตัวเด็กนักเรียน

หากใครมีโอกาสได้ใช้งานเฟซบุ๊กอาจเคยเห็นคลิปเด็กชั้นประถมพูดภาษาอังกฤษคล่องปร๋อราวกับเป็นภาษาบ้านเกิด คลิปเหล่านั้นเป็นคลิปที่นางสาวนิอามีนาถ่ายและนำมาลงสื่อสังคมออนไลน์ตามแนวคิดของผู้อำนวยการโรงเรียนคนเก่า ซึ่งท่านเคยบอกว่าการบันทึกภาพจะทำให้เด็กได้เห็นตัวเองว่าเขาก็ทำได้ดี พูดภาษาอังกฤษได้ดี เรียนภาษาอังกฤษได้ดี เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่เด็ก ยิ่งเมื่อเผยแพร่ออกไปแล้วมีฟีดแบ็คกลับมาดี โดยเฉพาะจากผู้ปครองที่มีความเชื่อมั่นในโรงเรียนและการศึกษาของรัฐมากขึ้น ส่งผลให้ผู้สอนมีกำลังใจในการสอนต่อไป

ดูคลิป

และแม้เด็กในห้องเรียนจะซุกซนขนาดไหน แต่ครูมีมี่ก็ยังสามารถสอนให้พวกเขาตั้งใจตอบคำถามและมีส่วนร่วมได้ หากใครมีโอกาสได้เห็นคลิปบรรยากาศในห้องเรียนคงต้องประหลาดใจกับพฤติกรรมแย่งกันตอบคำถามซึ่งพบเห็นได้น้อยมากในปัจจุบัน เธอบอกว่าที่เป็นแบบนี้ได้เพราะเธอทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างก่อน พูดให้เด็กดู กระตุ้นเด็กให้มีความกล้า เน้นฝึกให้เด็กพูดได้เป็นหลัก เพราะเมื่อเขาพูดได้ เขาก็จะมีความกล้า

ครูมีมี่ของเด็ก ๆ ให้ความเห็นว่าเด็กนักเรียนที่อยู่ตามต่างจังหวัด ไม่ได้เรียนในเมือง จะมีโอกาสทางการเรียนที่น้อยกว่า ไม่เคยเรียนพิเศษ ไม่มีสื่อทันสมัย ในเมืองจะมีแหล่งให้เรียนพิเศษ มีเทคโนโลยี มีโอกาสได้เจอชาวต่างชาติมากกว่า แต่เธอก็บอกว่าแม้จะเป็นเด็กต่างจังหวัด แต่ถ้าฝึกสอนกันอย่างถูกวิธี เด็กทุกคนก็เก่งได้

นางสาวนิอามีนาระบุว่าในอดีตเธอเคยทำงานองค์กรแห่งหนึ่งในตำแหน่งฝ่ายขายต่างประเทศ ทำให้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดี เมื่อย้ายกลับมาบ้านเกิดที่จังหวัดนราธิวาสได้รับข้อเสนอจากทางโรงเรียนให้มาสอนภาษาอังกฤษเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา สถานะปัจจุบันเธอจึงไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูเพราะไม่ได้เรียนมาสายนี้โดยตรง เป็นเพียงครูจ้างสอนพิเศษเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถดำเนินขั้นตอนงานทางราชการบางอย่างได้ อาทิ การเสนอนโยบายแผนงานต่าง ๆ หรือการดำเนินการของบประมาณ เธอจึงกำลังตัดสินใจที่จะเรียนต่อเอาวุฒิครูเพื่อมาบรรจุเป็นข้าราชการครู หรือไม่ก็ออกไปเปิดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษราคาย่อมเยาของเธอเอง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาขั้นตอนทางราชการที่ยุ่งยาก

นางสาวนิอามีนาบอกว่าเธอมีความสุขมากที่ได้มาเป็นครูสอนเด็ก ๆ และยังฝากทิ้งท้ายถึงนิยามวิชาชีพครูสำหรับเธอว่า “ครูคือผู้ที่นอกจากจะให้ความรู้แล้ว ต้องมอบความรักให้กับเด็กค่ะ การที่เราได้มอบความรักให้กับเด็กแล้ว มันจะทำให้เด็กเกิดความรู้สึกรักครู เมื่อเด็กรักครูแล้ว เด็กย่อมจะรักวิชาที่คุณครูสอนด้วย เมื่อเด็กเกิดความรักในตัวครูและรักในวิชาที่สอน การสอนก็จะเป็นไปได้อย่างราบรื่นและง่าย”

 

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ