ตม.ตรวจเข้มเข้าออกชายแดน หลังถูกสอบละเลยอดีตพระพรหมเมธีหนี