เลย แผ่นดินไหวขนาด 3.4 - กรมอุตุฯ เตือนฝนหนัก 37 จังหวัดทั่วประเทศ