รมว.เกษตรฯ สั่งเร่งตรวจสอบนมโรงเรียนหลังพบไม่ได้คุณภาพ