ตร.รวบแก๊งชาวเนปาล กลืนผงขาวลงท้องเตรียมบินไปส่งฮ่องกง