ประธานทปอ.ยอมรับ “ทีแคส” มีข้อบกพร่อง จ่อหารือปรับลดรอบยื่นคะแนนในปีหน้า